Waarom het lastig is om een goede tedoenlijst te maken
Doen wat je wilt. Het lijkt zo logisch. Toch levert het iedere keer weer problemen op. Veel mensen hebben het gevoel dat ze op een verkeerd spoor zitten. Overstappen op iets anders wordt als lastig ervaren.

De twee voornaamste redenen waarom we niet doen wat we willen, zijn:

1. Vals gevoel van veiligheid
Een nieuwe weg inslaan levert onzekerheid op. Mensen om je heen reageren daarnaast doorgaans afwijzend. Je hebt daarom de neiging om vast te houden aan bestaande patronen, omdat je hiermee een gevoel van veiligheid creëert. Je kunt je echter afvragen of deze strategie daadwerkelijk het beste is.

2. Valse overtuigingen
Voorbeelden van overtuigingen zijn: Ik heb geen tijd, dit is te moeilijk voor mij, anderen zullen me uitlachen. Overtuigingen zijn ideeën waar we van denken dat ze een universele waarheid vertegenwoordigen. De realiteit is echter anders. Overtuigingen zijn namelijk zeer subjectief van aard. Ieder persoon heeft andere overtuigingen. Je komt tot het inzicht dat je overtuigingen vals zijn door ze ter discussie te stellen.

Doen wat je wilt
Doen wat je wilt is lastig, maar niet onmogelijk. Het is een proces van vallen en opstaan. Door te ervaren weet je of dat wat je doet hetgeen is dat bij je past. Je neemt hiervoor een nieuwsgierige houding aan en gaat een fase van ontdekken in. Fouten worden interessante lessen waaruit je informatie haalt over de kant die je op wilt. Onderstaande drie tips geven je wellicht een duwtje in de goede richting.

1. Doorbreek patronen
Om te doen wat je wilt zul je een andere houding moeten aannemen. Het gevoel van veiligheid en de overtuigingen die je hebt, zul je moeten loslaten. Realiseer je dat er geen universele waarheden bestaan. Vraag jezelf regelmatig of je echt in de problemen komt door iets anders te gaan doen. Gebruik je gevoel als raadgever in plaats van je gedachten. Ga voor zaken die je energie geven, ondanks de negatieve gedachten die er soms bij komen kijken.

2. Zet kleine stapjes
Je kunt gaan doen wat je wilt door een rigoureuze ommezwaai te maken. Noodzakelijk is dit niet. In veel gevallen is het zelfs beter om kleine stappen te zetten. Je gedachten krijgen dan de gelegenheid om te wennen aan eventuele veranderingen in je leven.

3. Zoek gelijkgestemden
Iets anders gaan doen heeft gevolgen voor je omgeving. Het komt vaak voor dat mensen negatief reageren op je beslissing iets anders te gaan doen, vooral op het moment dat je daarin ook nog succesvol bent. Zoek daarom in je omgeving mensen die je ondanks alles blijven steunen.
www.tedoenlijst.nl
Disclaimer
Website under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License